مجموعه سخنرانی های استاد حسن عباسی

https://dr-abbasi.ir/wp-content/uploads/2019/01/listlecture.jpg

لیست دانلود سخنرانی های استاد حسن عباسی – سال ۱۳۹۵

 

لیست دانلود سخنرانی های استاد حسن عباسی – سال ۱۳۹۶

 

لیست دانلود سخنرانی های استاد حسن عباسی – سال ۱۳۹۷

 

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.