به بهانه روز بزرگداشت حکیم ملاصدرا

▫️زمان‌سنج بیرونی (زمان)
⏰ زمان‌سنجِ بیرونی ما، آمد و رفت شب و روز را می‌سنجد. لحظات و دقایقی که منظم از پی هم، می‌آیند و می‌روند.

‌▫️زمان‌سنج درونی (حال)
? اما انسان‌ها علاوه بر زمان‌سنج بیرونی، زمان‌سنج درونی هم دارند که « #حال» آن‌ها را می‌سنجد. گاهی خوش‌حالند و در این حال، زمان به سرعت می‌گذرد. اما گاهی غمگین یا مضطربند و در این هنگام گویی زمان متوقف می‌شود!

? بین این دو، فرق است؛ چون:
✅ عالم #خلق از عالم #جعل جداست.

?«حرکت جوهری»در اندیشه حکمت صدرایی، مربوط عالم خلق است.

?اما جلسه ۵۷۲ کرسی نظریه‌پردازی کلبه کرامت، برای عالم جعل (عالم معنا) «صیرورت جوهری» را ارائه کرد که تکمیل کننده‌ی «حرکت جوهری» ملاصدرا است. توصیه می‌کنیم این جلسه را که همراه با نمایش و بررسی فیلم «Interstellar» (در میان ستارگان) بود، ببینید:

? kolbeh-keramat.ir/Sessions/Single/585
✅ بیشتر بدانید:
سرفصل «خلق و جعل» :
? kolbeh-keramat.ir/Sessions/Index/56

کانال رسمی استاد حسن عباسی
? @Hasanabbasi_ir

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.