گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی

۱۴ تیر ۹۸ – شهرستان ملارد، مسجد جامع امام جعفر صادق (ع)

سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد - گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد – گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی شهرستان ملارد، مسجد جامع امام جعفر صادق (ع)
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد - گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد – گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد - گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد – گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد - گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد – گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد - گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد – گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد - گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد – گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد - گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد – گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد - گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد – گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد - گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد – گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد - گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد – گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد - گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد – گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد - گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در ملارد – گام دوم و آینده روشن انقلاب اسلامی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.