قوی‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین نوع رسانه بازتابی در کجا و توسط چه کسانی انجام شد؟

? حسن عباسی به عنوان یک استراتژیست به کدام استراتژی دشمن حمله کرده؟

? ورق بزنید…

?یکی از تاکتیک‌های مهمِ جنگ شناختی، تئوری رسانه‌های بازتابی یا Reflective Media Theory است.

?جناحی که در نقش پوزیسیون قرار دارد و از عناصر قدرت محسوب می‌شود، طبعاً نمی‌تواند حرف‌های رادیکال خودش را به سادگی به زبان بیاورد. در این صورت، چه می‌کند؟ حرف‌های رادیکالش را به اپوزیسیون خارج‌نشین ارسال می‌کند و آن‌ها آیینه‌وار به داخل کشور بازتاب می‌دهند.

❓قوی‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین نوع رسانه بازتابی در کجا و توسط چه کسانی انجام شد؟

☑️ در ایرانِ بیست سال اخیر، و با مجری‌گری لیبرال‌های داخلی
در چهار موج

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Graphic/RMT/2/1.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Graphic/RMT/2/2.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Graphic/RMT/2/3.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Graphic/RMT/2/4.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Graphic/RMT/2/5.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Graphic/RMT/2/6.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Graphic/RMT/2/7.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Graphic/RMT/2/8.jpg

? رسانه‌های بازتابی (RMT) در جمهوری اسلامی ایران
? RMT.ystc.ir

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.