برنامه‌های شهریورماه با حضور استادعباسی منتفی شد

به علت اجرای حکم حبس با شکایت وزیر اطلاعات، برنامه‌های سخنرانی استاد حسن عباسی در شهریورماه منتفی شد.

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.