۲۰ آبان ۹۸؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در اردبیل

?فساد سیاسی و رسانه بازتابی
?سخنران: دکتر حسن عباسی
⏳دوشنبه 20 آبان
?مهدیه اردبیل

@barums

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.