گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دانشجو به پا خیز

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دانشجو به پا خیز

۱۶ آذر ۹۸ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(12).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(14).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(13).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(15).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(16).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(17).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(1).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.