گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع شبی که مسیح، شیعه به‌ دنیا آمد

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع شبی که مسیح، شیعه به‌ دنیا آمد

۳ دی ۹۸ – بوشهر، دانشگاه خلیج فارس

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(13).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(12).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.