گزارش تصویری؛ دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهدا در قم

گزارش تصویری؛ دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهدا

۹ دی ۹۸ – قم

دیدار استاد حسن عباسی با مادر شهیدان کارکوب‌زاده

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/3/IMG_981009%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/3/IMG_981009%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/3/IMG_981009%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/3/IMG_981009%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/3/IMG_981009%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/3/IMG_981009%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/3/IMG_981009%20(7).jpg

=================

دیدار استاد حسن عباسی با خانواده شهید یدالله وفایی

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/3/IMG_981009%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/3/IMG_981009%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/3/IMG_981009%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/3/IMG_981009%20(11).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.