گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع فتنه‌های سال ۲۰۲۰

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع فتنه‌های سال ۲۰۲۰

۱۴ دی ۹۸ – تهران، میدان حسین‌آباد، مسجد کنی

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/13/IMG_981014%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/13/IMG_981014%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/13/IMG_981014%20(3).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.