گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع بررسی تحولات اخیر منطقه

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع بررسی تحولات اخیر منطقه

۲۳ دی ۹۸ – قم، پردیسان، مسجد فاطمه الزهرا(س)

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/4/IMG_981023%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/4/IMG_981023%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/4/IMG_981023%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/4/IMG_981023%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/4/IMG_981023%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/4/IMG_981023%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Qom/4/IMG_981023%20(7).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.