خانه » توئیت » برنامه قناعت ملی

برنامه قناعت ملی

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_1.jpg

🔰 سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ گذشت. به دلیل شیوع کرونا و عوامل دیگر، چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۰ رکود جهانی است. نقشه راه اقتصاد جهانی #قناعت_ملی تک تک کشورهاست. برنامه قناعت ملی ایران نیز تا آخر فروردین باید آماده و ابلاغ شود.

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_2.jpg

🔰 ماه رمضان در پیش است. یک کارکرد اقتصادی و اجتماعی #روزه قناعت در خوردن و آشامیدن و کاهش مصرف است. نقش روزه‌های واجب و مستحب عمومی در #برنامه_ملی_قناعت باید تبیین شود.

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_3.jpg

🔺فتنه کرونا موجب توقف حرکت چرخ اقتصاد شد؛ در نتیجه عموم مردم با مشکل معیشت مواجه هستند.

🔰 همیاری ما برای عبور از این وضعیت، حکم الهی #انفاق است. در #برنامه_ملی_قناعت جایگاه انفاق بسیار رفیع است.

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_4.jpg

💠 قرآن کریم میفرماید: تُنفِقُوا مِمّا تُحِبّون.

🔰 مأموریم از چیزهایی که بیشتر دوست داریم انفاق کنیم.
در #برنامه_ملی_قناعت، سال ۱۳۹۹ را به سال فریضه انفاق تبدیل کنیم؛ تا خدا جامعه بشری را از فتنه کرونا به سلامت عبور دهد.

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_5.jpg

💠 تأکید قرآن این است کسی که #انفاق می‌کند تا هفتصد برابر سعه وجودی دریافت می‌نماید.

🔰 سال کرونایی ۱۳۹۹ فرصتی است تا در #برنامه_ملی_قناعت با انفاق عمومی به سعه وجودی هفتصد برابری ملی برسیم. ان‌شاءالله

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_6.jpg

🔰 در #برنامه_ملی_قناعت باید شدیداً با دو پدیده #احتکار_و_قاچاق_کالا مبارزه کرد. محتکران تروریست‌های اقتصادی هستند.

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_7.jpg

🔰 در واقع #جهش_تولید بر بستر #برنامه_ملی_قناعت رخ می‌دهد.

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_8.jpg

🔰 در #برنامه_ملی_قناعت باید جلو بذل و بخشش‌هایی مانند واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب #ارز به تاجران در خیانت ۱۳۹۷ با اقتدار گرفته شود.

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_9.jpg

🔰 باید #برنامه_ملی_قناعت مبتنی بر توان داخلی ریخته شود و از التماس به بیگانگان پرهیز گردد. باید آموخت که: #کس_نخارد_پشت_ما_جز_ناخن_انگشت_ما

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_10.jpg

🔰 اقتصاد در زبان پارسی همان #کدآمایی است.
در ایران پسا کرونا جمهوری اسلامی مجبور است که آموزه‌های کدآمایی را جایگزین دکترین‌های شکست خورده اقتصاد مدرن یا همان #اکونومی نماید.

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_11.jpg

🔰 در تاریخ #الگوی_ایرانی_معیشت نقش اصلی را #کدبانو ایفا می‌کرده است. کدبانو محور تکنیکی کدآمایی بوده است. او از این رو کدبانو نامیده شده که با منابع حداقلی موجود به ساماندهی زندگی خانواده و قوم و قبیله می‌پرداخته.

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_12.jpg

🔰 در تاریخ #الگوی_ایرانی_معیشت در کنار نقش تکنیکی کدبانو، نقش مدیریتی و تاکتیکی کدآمایی به #کدخدا واگذار شده بود تا با منابع حداقلی موجود به ساماندهی دهکده و شهر و میهن بپردازد.
البته این کدخداها هیچگاه ساکن کاخ سفید نبودند.

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_13.jpg

🔰 در حالی که روح حاکم بر اقتصاد مدرن همان #مصرف_حداکثری است، روح کدآمایی #قناعت است. جامعه کدآما جامعه‌ای قانع است اما تمدن اقتصادی کاپیتالیستی جامعه‌ای اسیر حرص و ولع است. <جنبش اشغال وال استریت> در ده سال پیش هم یک جنبش ضد طمع «Greed» بود. ‌

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_14.jpg

🔰 نخستین پس‌لرزه‌ی زلزله کرونا در اقتصاد ایران این است که #وزارت_اقتصاد به #وزارت_کدآمایی تبدیل خواهد شد. ان‌شاءالله

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_15.jpg

🔰 دومین پس‌لرزه‌ی زلزله کرونا در اقتصاد مرکانتیلیستی ایران این است که #مرچنت نقش اجتماعی خود را به #کدبانو می‌دهد.ان‌شاءالله

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Graphic/1/Kadamaei_16.jpg

🔰 سومین پس‌لرزه‌ی زلزله کرونا در اقتصاد لیبرالیستی ایران این است که با شکسته شدن و قطع #دست_نامرئی_بازار آدام اسمیتی، انسان ایرانی به سوی #دست_مرئی_خدا دست خود را دراز می‌کند. که «یَدُاللهِ فَوقَ أیدیهِم»

درباره‌ی یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.