مرجع نشر صوت و فیلم استاد حسن عباسی

? مرجع نشر صوت و فیلم استاد حسن عباسی

? مجموعه‌ای از سخنرانی‌های عمومی، دانشگاهی، برنامه‌های تلویزیونی و …

? Dr-abbasi.ir

فهرست سخنرانی‌ها – سال ۹۵ الی ۹۹
فهرست دروس غرب شناسی استراتژیک
فهرست جلسات سنت حسنه
فهرست برنامه‌های تلویزیونی

? t.me/Dr_abbasi/348

مرجع نشر صوت و فیلم
استاد حسن عباسی
? t.me/Dr_abbasi

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.