شرح جلسه 328 و 329 کلبه کرامت / رویکرد ولایت مدار 2

شرح جلسه 328 و 329 کلبه کرامت / رویکرد ولایت مدار 2 (مهندسی سیاسی 2 ) ( انتخابات مجس نهم )

یکی از رویکردها در طرح ریزی استرتژیک مفهوم رویکرد ولایتمدار است. که نوع مطالعات این چنینی به دوران افلاطون و ارسطو باز می گردد. در ابتدا باید کمی درباره تئوری بازیها و ارتباط آن را با رویکردهای مختلف در طرحریزی استراتژیک بدانیم.

تئوری بازی ها حاصل برآیند روش ها در طرح ریزی استرتژیک می باشد یعنی هرچه رویکردهای بیشتری داشته باشیم و به زوایای مختلف آنها اشراف کاملتری پیدا کنیم برآیند رویکردها در تئوری بازی ها ظهور و بروز موثرتری خواهد داشت.

از جمله مصادیق تئوری بازی ها در رویکردهای گوناگون می توان به زیر اشاره کرد:
۱-جایگاه زمین در قدرت (ژئو پلوتیک) در رویکرد محیط مدار
۲-جایگاه علم در جامعه و میزان وابستگی به علم در رویکرد علم مدار
۳-با توجه به گفته فرانسیس بیکن که “دانش همان قدرت است”میزان نفوذ قدرت در جامعه در رویکرد معرفت مدار
اما برجسته ترین رویکرد در تئوری بازی ها با توجه به نگاه دینی، رویکرد ولایت مدار می باشد.

دو نوع الگو در رقابت های سیاسی وجود دارد که در این جلسه به رقابت به صورت “زمین دو حزبی” اشاره شد.

زمین دو حزبی که مبتنی بر نگاه دموکراسی غربی یکی از بارزترین عرصه های ظهور آن ورزش می باشد، یکی از مصادیق دیگر آموزش است که در غرب آن را به دو قسمت تربیت بدنی و تربیت ذهنی تقسیم کرده اند، که این نگاه در تفکر دینی جایگاهی ندارد و از روح پهلوانی و فتوت و در نگاه اعتقادی، تربیت فطرت و رسیدن به قلب سلیم فاصله بسیاری دارد. در تبیین نگاه دو حزبی در ورزش و در یک گام بعد مقوله Sport مطرح است که استفاده ابزاری از ورزش را در زمینه های مختلفی چون سیاست، تبلیغات و اقتصاد دنبال می کند. در واقع کارکرد پروژه تربیت بدنی و تربیت ذهنی، آماده سازی افراد برای فعالیت های غیر ورزشی مانند اعمال سیاسی و اقتصادی است و به هدف ورزش که معنایی غیر از این اعمال دارد نمی رسد در این باره چیزی به عنوان تربیت ِ بدنی مطرح نیست و آنچه هست Sport است و نتیجه سیاسی مطرح است.

هدف ایجاد دوحزب جلوگیری از تغییرات بنیادی در ساختار حکومت است چون که هر گروه و حزبی توان مشخصی دارد و بعد از مدتی نیاز به بازسازی و تجدید قوا دارد( برگرفته از روش نظامی که گروهی در خط مشغول مبارزه اند و گروهی در پشت خط آمادگی کمک رسانی و جابجایی با نیروهای خط مقدم هستند ). به علاوه مردم سلایق سیاسی مختلفی دارند و تک حزبی بودن موجب نارضایتی سلایق مخالف خواهد شد و این انگیزه ای برای انقلاب است پس دو حزب باید وجود داشته باشد تا قدرت بین آنها جابجا شود و همه دیدگاه ها را پوشش دهد و با خواسته های مخالف اصطکاک پیدا نکند. این سازوکار در ورزش به دنبال رسیدن به گل است و در سیاست به دنبال زدن گل قدرت .
اینکه در یک خانواده سه نفره هر کسی طرفدار یک تیم باشد و به هنگام پخش مسابقات آن هیجان و هیاهو در خانواده برپا شود برای عادت دادن افراد به انتخاب و طرفداری از بین دو گروه مختلف است و این درحالی است که کل افراد درگیر فوتبال (از مدیران فوتبالی تا تماشاگران اغوا شده) متوجه این انحراف نیستند.

یکی از انحرافات جمهوری اسلامی در ۳۳ سال گذشته دنبال کردن سیاست دو حزبی بوده است که شروع آن با ۲ گروهی شدن مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز بود و امروز بعد از سه دهه فعالیت این احزاب الگویی برای اداره جامعه ندارند و بعد ها از دل آنها الگو های مدرن بروز یافت که اولین بروز آن در حزب کارگزاران سازندگی بود.
پس از آمد و رفت جریانات سیاسی از چپ مدرن تا راست سنتی و شکل گیری مفهوم اصولگرایی، حساسیت روی مفهوم ولایت بیشتر شد. در تبیین این مفهوم اگر پیامبران را مهندسین راه و ساختمان بدانیم که جاده ای از دنیا به آخرت (دین ) می زدند این جاده گاردریلی خواهد داشت به نام حدود الهی.
برای ولی؛ حصن (تسخرناپذیر بودن و از درون محاظت کردن) حدود الهی مطرح است و باید حد الهی را در خود حصن کند مردم جلوه ای از تجمیع حدود الهی را در وی ببیند. در تقابل زمین دو حزبی در طرح ریزی غیر دینی، حصن حدود الهی را می توان در یک تنوره دانست که تا وقتی حد الهی حفظ شود آتشفشان در حالت عادی است و وقتی حد الهی شکسته شود آتشفشان فوران کرده و هرچه از قله به دامنه نزدیک می شود گدازه ها سردتر می شود و دچار فرسایش می شود.

در این جلسه استاد به تحلیل جامعی از جریانات سیاسی دو دهه اخیر پرداختند (مباحث اشاره شده در dvd بیست سال خامنه ایسم) و با توجه به اهمیت انتخابات مجلس، توضیحاتی درباره جریانات موجو در صحنه و تاثیری که این مجلس در دولت آینده خواهد داشت ارائه دادند.
درباره اهمیت مجلس آینده دو نکته قابل ذکر است:
۱-به تبع بحران اقتصادی جهانی و شرایط اقتصادی کشور باید دارای توان تئوریک اقتصادی قابل قبولی باشد
۲-کابینه پیشنهادی دولت آینده توسط این مجلس رای اعتماد خواهد گرفت.
درباره اهمیت مسائل اقتصادی در برهه زمانی که هستیم در حالی است که گروه هایی که برای صندلی های مجلس رقابت می کنند در اقتصاد هیچ الگوی جایگزین در مقابل وضعیت فعلی ندارند و ما به ازای طرح هدفمندی یارانه ها (بزرگترین حرکت اقتصادی دولت) هیچ حرف جدید ندارند.
باتوجه به ظرافت مباحث مطرح شده در این جلسه و برا ی رعایت ایجاز در اینجا از ذکر جزئیات آن خودداری می شود و علاقه مندان برای توضیحات تکمیلی می توانند به dvd این جلسه مراجعه کنند.

 

در جلسه دوم ( جلسه 329 ) ،جناب آقای مهندس بذرپاش به ارائه پایان نامه خود با موضوع الگو ایرانی – اسلامی پیشرفت پرداختند.
وی با اشاره به ناکارآمدی سیستم عامل های سیاسی غربی و نپذیرفتن مدل غرب در کشور های در حال انقلاب در منطقه الگوی ایران را در حال نشر ارزیابی کرد. در مرحله بعد که شروع نظام سازی خواهد بود نیاز به یک الگوی مبتنی بر دین احساس خواهد شد. نگاه ها در این باره بسوی ایران است که فرصت سه دهه نظام سازی را داشته است.
در داخل نیز به دلیل عدم وجود یک الگوی دراز مدت، به ذکر ضرورت تولید این الگو پرداخت.

منبع : هفته نامه فرهنگی سایبری رویکرد

برای دیدن عکس ها روی لینک هر عکس کلیک نمایید.

عکس های جلسه 328:

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(12).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(13).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(14).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(15).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/328/kolbe%20keramat%20328%20(16).jpg

عکس های جلسه 329:

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/329/kolbe%20keramat%20329%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/329/kolbe%20keramat%20329%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/329/kolbe%20keramat%20329%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/Amir/1390/img/kolbe%20keramat/329/kolbe%20keramat%20329%20(4).jpg

درباره امیر (سردبیر پایگاه)

امیر؛ سردبیر پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار فایل‌های جلسات استاد حسن عباسی است. هیچ دسترسی به استاد عباسی ندارم پس لطفا سوالات مهم خود که فقط استاد عباسی در توان پاسخ به آن است را برای ما ارسال نکنید و به سایت اندیشکده مراجعه نمایید و در آن پایگاه بپرسید.

8 دیدگاه

 1. سلام
  فایل های اصلی و دی وی دی استاد رو از کجا میشه تهیه کرد.
  واقعا خسته نباشه.
  احسنت.

 2. دیگه الان سالم ترین حذب بخوایمم با صحبت استاد نزدیک ببینیم جبهه پایداری هست که تا حدودی من در حرف … نزدیک تر . همچنین وجود حامیان چون حج پناهایان و جناب نادر طالب زاده …. که رابطه اطلاعاتی خوبی با استاد دارن
  البته چیزی که برای من سوال خیلی دوست دارم ببنیم استاد چی نظر شخص جناب تهرانی ایشون شاگرد فروید در دانشکاه امریکا بودن …..
  سیاسی نیست …. بد فکر نکنید ..

  • سلام آقا محمود
   اشتباه نکنید جناب آقا تهرانی مورد تایید ترین آدم از نظر استاد هستند
   از نظر استاد آدمهایی چون: آقا تهرانی ، رسایی ، کوچک زاده مورد تایید ترین آدم های جبهه پایداری هستند.

 3. سلام دوست عزیز
  یه درخواست داشتم ، اگه شما به دکتر دسترسی دارید ، اگه امکانش هست می تونین از دکتر بپرسین در استان قزوین می شه به کی رای داد ؟ ممنون می شم اگه کمکم کنین

  یا علی

 4. از ليست پيشنهادي استاد براي انتخابات خبري داريد؟ اگه گرفتين ممنون ميشوم براي من هم ايميل كنيد

 5. منتظریم…!