۸. فروپاشی قلب صنعتی غرب

۸. فروپاشی قلب صنعتی غرب(تمدن ورشکسته)

فروپاشی قلب صنعتی غرب
ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.