۱۱. صادرات تورم، هزینه ای که آمریکا برای جهان دارد

۱۱. صادرات تورم، هزینه ای که آمریکا برای جهان دارد(ربای مدرن)

صادرات تورم، هزینه ای که آمریکا برای جهان دارد
صادرات تورم، هزینه ای که آمریکا برای جهان دارد(ربای مدرن)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.