۱۴. جنبش مقاومت اقتصادی، چرا؟

۱۴.جنبش مقاومت اقتصادی، چرا؟(مقاومت اقتصادی)

جنبش مقاومت اقتصادی، چرا؟
جنبش مقاومت اقتصادی، چرا؟(مقاومت اقتصادی)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.