۱۵. جنگ ارزی توسط دلار آغاز شده است

۱۵. جنگ ارزی توسط دلار آغاز شده است(جنگ تمام عیار اقتصادی)

جنگ ارزی توسط دلار آغاز شده است
جنگ ارزی توسط دلار آغاز شده است(جنگ تمام عیار اقتصادی)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.