۱۷. سقوط آزاد اسطوره علم اقتصاد لیبرال

۱۷.سقوط آزاد اسطوره علم اقتصاد لیبرال(ربای مدرن)

سقوط آزاد اسطوره علم اقتصاد لیبرال
سقوط آزاد اسطوره علم اقتصاد لیبرال(ربای مدرن)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.