۲۳. وضعیت اضطراری، زمینه پیدایش جنگ ارزی

۲۳. وضعیت اضطراری، زمینه پیدایش جنگ ارزی(جنگ تمام عیار اقتصادی)

وضعیت اضطراری، زمینه پیدایش جنگ ارزی
وضعیت اضطراری، زمینه پیدایش جنگ ارزی(جنگ تمام عیار اقتصادی)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.