۲۶. شرط تحقق جمهوری اسلامی زدودن ربا است

۲۶.شرط تحقق جمهوری اسلامی زدودن ربا است(ربای مدرن)

شرط تحقق جمهوری اسلامی زدودن ربا است
شرط تحقق جمهوری اسلامی زدودن ربا است(ربای مدرن)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.