۲۸. علم اقتصاد، علم تئوریزه کردن ربا

۲۸. علم اقتصاد، علم تئوریزه کردن ربا(ربای مدرن) – شب پایانی

علم اقتصاد، علم تئوریزه کردن ربا
علم اقتصاد، علم تئوریزه کردن ربا(ربای مدرن)

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.