۱۹ آبان ۹۴؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه شیراز

سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه شیراز

علوم اقتدار آفرین و صلح فعال

زمان: دو شنبه ۱۹ آبان ۹۴ ـ ساعت ۱۸:۰۰

مکان: استان فارس ـ دانشگاه شیراز

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.