زندگی عاشورایی

زندگی عاشورایی
عاشوراپژوهی مسئله‌ی آینده‌ی زندگی بشر است و زندگی عاشورایی حقیقت است و  باید تبیین علمی و موشکافانه‌ای از کربلا ارائه شود تا بشر به آن تأسی کند و به حقیقت دست یابد.

استاد حسن عباسی – 30بهمن 1386 – سلسله نشست های عاشورا پژوهی

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.