خانه » کلبه کرامت » تجاوز به ذهن

تجاوز به ذهن

تجاوز به ذهن ۳ پورنوکراسی و مهندسی رضایت / جلسه ی ۲۷۷ کلبه کرامت

تجاوز به ذهن ۳ پورنوکراسی و مهندسی رضایت / مجموعه جلسات کلبه کرامت | جلسه ۲۷۷ برای جامعه سازی باید بدانید عامل انگیزه انسان ها و تمایلاتشان چیست و این نیرو از کدام جزء انسان نشات میگیرد.در نگاه غرب مکان این نیرو ذهن است و مسئله ی خود آگاه یا ناخودآگاه،مدت هاست که دعوای بین روانشناسان غربی است.برای مثال آدرال آن جزء را …

بیشتر بخوانید »

تجاوز به ذهن ۱ / جلسه ی ۲۷۵ کلبه کرامت

تجاوز به ذهن ۱ /مجموعه جلسات کلبه کرامت | جلسه ۲۷۵ قدرت نرم در چند جمله :قدرت تحمیل ارده خود به دیگری به روش اغنایی و ارضایی(به این معنا که اراده ی خود را به گونه ای تحمیل کنید که در آن هیچ اجبار و تهدیدی نباشد. همانند یک ماشین قابل کنترل)فروید معتقد بود که خشم و نیروی مخرب جنسی را …

بیشتر بخوانید »