برچسب آرشیوها: جهاد اصغر

مجاهدان جهاد کبیر

کسی که آماده است تا عرق ذهنی بریزد و ملتش را از دست کفار مستقل کند، هم مجاهدِ جهاد اصغر است و هم مجاهدِ جهاد کبیر. جهاد کبیر یعنی وقتی می‌گوییم «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» کالای تولید آن‌ها را نیز استفاده نکنیم؛ کالای جایگزین داشته باشیم. چرا امروز در صنعت، دستمان را جلوی دشمن دراز کردیم؟ ما …

مطالعه بیشتر »