پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
یکشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۶
خانه » گرافیک

گرافیک

گرافیک

دیپلماسی علوی

دیپلماسی علوی

کدام رهبر جهان را سراغ دارید که روسای اکثر کشورها از سراسر جهان، فارغ از هر دین و مسلکی که دارند، بیش از ۴۰۰ بار در طول چند سال اخیر به محضر او رفته باشند ادامه مطلب »