خانه » سخنرانی ها » سخنرانی‌های دانشگاهی » گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع شبی که مسیح، شیعه به‌ دنیا آمد

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع شبی که مسیح، شیعه به‌ دنیا آمد

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع شبی که مسیح، شیعه به‌ دنیا آمد

۳ دی ۹۸ – بوشهر، دانشگاه خلیج فارس

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(13).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Bushehr/1/IMG_981003%20(12).jpg

درباره‌ی یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.