خانه » سخنرانی ها » سخنرانی‌های دانشگاهی » گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دانشجو به پا خیز

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دانشجو به پا خیز

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دانشجو به پا خیز

۱۶ آذر ۹۸ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(12).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(14).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(13).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(15).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(16).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(17).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Tehran/10/IMG_980916%20(1).jpg

درباره‌ی یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.