شفاف سازی استاد حسن عباسی پیرامون فیلم تقطیع شده در نامه سرگشاده به فرمانده ارتش

شفاف سازی استاد حسن عباسی پیرامون فیلم تقطیع شده در نامه سرگشاده به فرمانده ارتش
شفاف سازی استاد حسن عباسی پیرامون فیلم تقطیع شده در نامه سرگشاده به فرمانده ارتش

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

یک دیدگاه

  1. استاد قهرمان و انقلابي ايران و اسلام ، از مجاهدت ، رشادت و پايمردي شما در مقابل فتنه گران و مستكبرين كافر و ليبرال داخلي كه نقشه هاي شوم اربابان خارجي خود را در كشور پياده مي كنند بسيار متشكريم و تا آخرين نفس در ركاب شما باقي خواهيم ماند .