آغاز جنگ ارزی جدید علیه ایران از دروازه FATF

fatf
آغاز جنگ ارزی جدید علیه ایران از دروازه FATF

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

یک دیدگاه

 1. خدايا ؛چگونه زيستني بمن بياموز كه بر بيهودگي عمر حسرت نخورم.
  خدايا؛ چگونه زيستن را بمن بياموز ، من خود چگونه مردن را خواهم آموخت.
  خدايا ؛ زبانش همچون اباذر و شمشير مالك اشتر است .
  خدايا؛ به جوانان ما آگاهي و بينش و شجاعت و تقوا عنايت فرما تا همچون استاد عباسي گرانقدر عمر پر بهاي خود را در راه آرمانهاي حسين ع مصروف نمايند و بايشان و هر آنكه در راه آرمانهاي انقلاب اسلامي و حريت و آزادگي انسانها تلاش ميكند سلامت و قوت و پايداري عنايت فرما.
  شرايط فعلي ما از ابتداي انقلاب پيچيده تر شده و روشنگريهاي لازم كفاف نميدهد و اساتيد خبره بيشتري نياز است كه در سطح جامعه آگاهي بدهندوسيل خروشان غفلت همچون سونامي آدمها را بسوي ناكجا آباد ميبرد ،
  حفظ كم الله استاد گرانقدر