گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع چگونه حق بین باشیم؟

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع چگونه حق بین باشیم؟

 ۶ آبان ۹۵  – گیلان – لنگرود – مسجد امام حسین (ع) کیاکلایه

سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟

سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود - چگونه حق بین باشیم؟
سخنرانی استاد حسن عباسی در لنگرود – چگونه حق بین باشیم؟

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

5 دیدگاه

  1. همین جا از دکتر دعوت می کنم کی یک همایش بگذارم تا تمامی تشکلها وکانون های قران وعترت دعوت کنم تا ازحضور پربرکتشون این وادی کویر عطشناک استفاده نمابیم .انشاءالله.

    • یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

      برای دعوت از استاد درخواست خود را به شماره دورنگار 77984182- 021 ارسال کنید.

  2. من یک فعال قرآنی سیاس واجتماعی در شهرستان دامغان هستم .وبطور جدی سخنرانی های استاد عباسی رو دنبال می کنم ودرسخنرانی هام هم ازتحلیلهای درست وانقلابی ایشان استفاده می کنم ودعاگویشون هم هستم.

  3. حسن عاشق علی

    خداوند این ذخیره ی استراتژیک جهان اسلام را برای ما حفظ فرماید و از شر شیاطین در امان دارد .