گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین – ۲۷ آذر ۹۵ 

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

http://dl-abbasi.ir/yekta/1395/Image/Markazi/Khomein/OsolgarayaneKhomein/MKHO%20(7).jpg

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در شهرستان خمین

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

یک دیدگاه

  1. اقای عباسی باید حزب درست کنه که حتی رئیس جمهور بشن و حرف های آقای عباسی رو اجرا کنن. حزبی که نه شرقی باشه نه غربی . نه اصولگرا باشه نه اصلاح طلب. حرف جدیدی داشته باشه