چه کسانی به دنبال مادام‌العمر کردن دولت هاشمی بودند؟

چه کسانی به دنبال مادام‌العمر کردن دولت هاشمی بودند؟
چه کسانی به دنبال مادام‌العمر کردن دولت هاشمی بودند؟

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.