از فیش‌های نجومی تا فروش خود به خدا

از فیش‌های نجومی تا فروش خود به خدا
از فیش‌های نجومی تا فروش خود به خدا

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.