۲۸ فروردین ۹۶؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در قزوین

استاد حسن عباسی

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع پیش به سوی جمهوری دوازدهم

زمان: دوشنبه ۲۸ فروردین ۹۶ – بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: قزوین، بیدستان، مسجد جامع  حضرت صاحب الزمان (عج)

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.