آواز هجران تو ما را آموزه‌ی سوختن است و رهایی…

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Graphics/IMG_G2.jpg

از شوق وصال حضرتش بال گشودی

و از پیله‌ی عادت رهیدی،

و در آتش محضر حق آشیان گزیدی

و هم‌چو ققنوس رسم سوختن آموختی؛

که آواز هجران تو ما را آموزه‌ی سوختن است و رهایی؛

رهایی از خود به سوی او ….

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.