نهادهای سازمان ملل عامل ضریب نفوذ دشمن

سند۲۰۳۰یونسکو
تذکر دو سال پیش عمار انقلاب درباره نفوذ از طریق نهادهای سازمان ملل. و حالا این بار نفوذ از طریق یونسکو در آموزش و پرورش. سند۲۰۳۰یونسکو

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.