گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

۲۴ اردیبهشت ۹۶ – تهران، مسجد حضرت علی(ع)

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(12).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/3/IMG_960224%20(13).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.