کاپیتولاسیون فرهنگی 2030

کاپیتولاسیون فرهنگی 2030
کاپیتولاسیون فرهنگی 2030

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.