حکومت‌ها میدان آزمایش مردان است

حکومت‌ها میدان آزمایش مردان است
حکومت‌ها میدان آزمایش مردان است

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.