صلح یعنی جنگ علیه ظالم و دفع افساد

صلح یعنی جنگ علیه ظالم و دفع افساد
صلح یعنی جنگ علیه ظالم و دفع افساد

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.