چرا مرگ بر آمریکا

چرا مرگ بر آمریکا
چرا مرگ بر آمریکا

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.