سکوت

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Graphics/IMG_G22.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Graphics/IMG_G23.jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.