میراث‌داران خون حسین(ع)

میراث‌داران خون حسین(ع)
میراث‌داران خون حسین(ع)

 

جلسه ۸۹ کلبه کرامت «جامعه عاشورایی» را ببینید:
 yon.ir/g1wKk

 

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.