قیام امام حسین(ع) و قعود امام حسن(ع) هر دو صلح هستند.

حرب و سلم دو مفهوم عربی هستند که معادل آن‌ها در زبان فارسی جنگ و آشتی ‌است. اما اشتباهی که از هشتصد سال قبل به این سو در دفتر ششم مولوی انجام گرفته، این است که واژه‌ی فارسی جنگ را مقابل کلمه‌ی عربی #صلح گرفتند. بر این اساس، معرفت انسان ایرانی به اشتباه اینگونه شکل گرفت که: امام معصومی چون حسن(ع) صلح کرد و امام حسین(ع) جنگ؛ سید حسن نصرالله جنگ‌طلب است، گاندی و نهرو صلح‌طلب! در حالی‌که #صلح روبروی فساد است. ما فرد مصلح داریم و در مقابل آن فرد مفسد. به مصلحت عمل می‌کنیم، یا به مفسدت.

مبنای اصلاح یا افساد، مدار حق است.

قعود ساباط امام حسن(ع) که به اشتباه صلح خوانده می‌شود، حق است؛ قیام امام حسین(ع) در کربلا نیز حق است. امام حسین(ع) هم صلح کرد که فرمود: «انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی» من برای اصلاح امت جدم خروج کردم. هر دو مصلح بودند.

 استاد حسن عباسی
جلسه ۴۶۰ کلبه کرامت

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.