گزارش تصویری؛ استاد حسن عباسی بر مزار شهید والامقام، سردار شهید حسین همدانی

استاد حسن عباسی بر مزار شهید والامقام، سردار شهید حسین همدانی
استاد حسن عباسی بر مزار شهید والامقام، سردار شهید حسین همدانی
استاد حسن عباسی بر مزار شهید والامقام، سردار شهید حسین همدانی
استاد حسن عباسی بر مزار شهید والامقام، سردار شهید حسین همدانی
استاد حسن عباسی بر مزار شهید والامقام، سردار شهید حسین همدانی
استاد حسن عباسی بر مزار شهید والامقام، سردار شهید حسین همدانی
استاد حسن عباسی بر مزار شهید والامقام، سردار شهید حسین همدانی
استاد حسن عباسی بر مزار شهید والامقام، سردار شهید حسین همدانی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.