پلت مفصل‌بندی سوره مبارکه الرحمن

ترمینولوژی و چهارچوب مفهومی سوره مبارکه الرحمن مبتنی بر تفاسیر المیزان، نمونه و تسنیم، ویژه اندیشه‌جویان دکترینولوژی، در سرفصل دکترین اسلام تدریس شده است.

برای مطالعه به سرفصل «دکترین اسلام» از کرسی نظریه‌پردازی کلبه کرامت مراجعه نمایید.

دانلود پلت با کیفیت بالا

 

پلت مفصل‌بندی سوره مبارکه الرحمن
پلت مفصل‌بندی سوره مبارکه الرحمن

درباره حسین