تشکیل سپاه پاسداران آمریکا

حسینیه کاخ سفید

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

یک دیدگاه

  1. خدای ما اینه که اگر به قرآن اوعمل کنیم وجهادکبیر(تبعیت نکردن ازدشمن ودشمنان) نمائیم ،بما نویده داده اند،که عاقبت پیروز خواهیم شد.
    پس حسینه کردن کاخ سفید و تشکیل سپاه پاسداران امرنشدنی نیست.بلکه حتمی ست.
    مسیراینست؛ جهادبانفس،تقوی ،جهادکبیر،جهاداصغر