پس از ۳۹ سال…

سال‌روز رحلت رسول عظیم‌الشأن اسلام(ص) و امام حسن مجتبی(ع) تسلیت باد.
سال‌روز رحلت رسول عظیم‌الشأن اسلام(ص) و امام حسن مجتبی(ع) تسلیت باد.

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.